Vilces pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Vilces pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Izīrējam telpas

Bērnu un pieaugušo vasaras nometnēm Reprezentācijas pasākumiem Semināriem

Aktivitātes

Konkursi, projekti, kuros skola piedalās: Makulatūras vākšanas akcija, Bateriju vākšanas akcija, Mammadaba, ES projekts „Skolas auglis”, ES projekts pedagogiem ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” VISC projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”, EKO skola,