Uzdevumi lv ziņa vecākiem.

Uzdevumi lv ziņa vecākiem

Par mācību līdzekļu iegādi 2014.gadā.

Par mācību līdzekļu iegādi 2014.g.  

Vilces pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Vilces pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums